Nabízíme vysoušení podlah v novostavbách před pokládkou podlahových krytin, při úniku vody nebo po vyplavení. Po zatečení vody do izolací a dutin stavby provádíme vysoušení různými technologiemi. Po haváriích je nutné věnovat pozornost i vlhkosti vzlínající po stěnách, ta bývá důsledkem zatečení vody do izolačních vrstev podlah. Často je to také příčinou vzniku plísní, které je potřeba neprodleně likvidovat příslušnými prostředky. Vodu v podlahách detekujeme pomocí široké řady vlhkoměrů ne jen povrchově, ale hlavně ve skladbě podlah.  Přesná detekce vlhkosti je nezbytná, aby vysoušení proběhlo šetrně, ale efektivně. Po haváriích je někdy nutné vysoušení stropů a jejich konstrukcí, protože u trámových může dojít k poškození konstrukce a vzniku nežádoucích kultur na dřevěné konstrukci.